Blogs

 

Eigenlijk had ik er graag bij willen zijn. Dat moment dat de atmosfeer veranderde. Daar te midden van die ongure typetjes met bloed aan hun handen. De een mist een oog, de ander verzorgt een stinkende wond. De volgende ligt languit op de harde aarde. Eigenlijk had ik er best bij willen zijn, te midden van die bende nietsontziende groep strijders die hun hand er niet voor om draaiden om bloed te vergieten, zij deinsden niet terug om (in mijn ogen onaanvaardbare) risico’s te nemen. Zij zouden er niet voor terugschrikken om met hun dolk het hart van de tegenstander te doorboren.

Ik had er stilletjes bij willen zitten op het moment waarop een van deze mannen een blad perkament pakte en luisterde naar wat hun leider zei en noteerde: ‘Ik heb U hartelijk lief, Heere, mijn sterkte. De Heere is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild, de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting.’

Ik had er bij willen zijn toen David psalm 18 uitte naar God om te horen hoe hij zich niet schaamt tegenover die stoere helden die hem omringden. Ik had willen horen hoe hij zijn vertrouwen op God uitroept zoals dat in het Hebreeuws klinkt: ‘Here mijn rots en mijn bergvesting, mijn verlosser, mijn steenrots. Ik zal schuilen in Hem, mijn schild, mijn hoge vesting en de hoorn van mijn verlossing.’

Met name deze letterlijke vertaling van het Hebreeuws heeft een diepe kracht. Te midden van de stress en beproeving, net bevrijd van vijanden noemt David de Here zijn rots, zijn vaste toevlucht, zijn ontoegankelijke veilige hoogte.

David heeft het over zijn fundament. Over dat fundament draait het in jouw en mijn leven. Wat is je fundament. Is dat het verankerd zijn op de Rots, op Jezus? Is dat het geënt zijn op de wijnstok, op Jezus? Is dat gebouwd worden in dat huis waarvan Jezus het fundament is? Of bestaat je fundament uit wie je bent, uit wat je doet? Het kan geen kwaad om jezelf deze vraag te stellen. Maar als je deze vraag stelt, neem dan even een moment stilte, voordat je het antwoord geeft. Vraag de Heilige Geest te spreken en je te laten zien wie of wat jouw fundament vormt.

Terug naar David. Het fundament van David is duidelijk: ‘Wie is God, behalve de Heere? Wie is een rots dan alleen onze God? Het is God die mij met kracht omgordt.’ Of zoals vers 3 zegt: ‘U bent mijn bergvesting.’ Een bergvesting is onwankelbaar. Een bergvesting getuigt van sterkte en kracht. God is jouw bergvesting!

Blessings,

Bas