Vergoedingen

Jongeren, minima en studenten
Wij vinden het belangrijk dat iedereen, ook diegenen die het niet zo breed hebben, van onze coaching gebruik kunnen maken. In overleg kunnen we jongeren, studenten en minima de mogelijkheid bieden om in aanmerking te komen voor een kortingstarief. Neem hiervoor contact met ons op.

Via uw werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject vaak als veel effectiever ervaren.

Via de Arbo-dienst van uw bedrijf
Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie. Hierbij dient u contact op te nemen met de bedrijfsarts.

Via de belasting
De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via PGB
Mensen met een PersoonsGebondenBudget kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen.

Via de ziektekosten
Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en worden daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Wanneer coaching wel vergoed wordt, valt dat onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen. Soms bieden verzekeraars een aparte vergoeding voor coaching. Voorwaarde is dat de coach en/of counselor is aangesloten bij een vakgroep. Op dit moment is dat niet van toepassing op Flow-in. 

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reïntegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.